close
متخصص ارتودنسی
اخبار روز

مستند امنیتی کف خیابون - قسمت 20

ناب جهادی

مامانم گفت: «زود باش افشین! زنگ بزن اورژانس!»افسانه را بردیم بیمارستان... من از حرفهایی که مامانم با پرستارها و دکترا میزد چیزی نمیفهمیدم...